De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Hvor sikker er din anonymiseringspraksis?

For mange kommuner, der arbejder med åbne data, er opgaven med anonymisering en svær størrelse. Hvad må man/hvad må man ikke? Hvordan gør man helt praktisk? 

Flere af kommunerne i Business Region Aarhus har givet udtryk for et behov for mere viden om anonymiseringen af data i forbindelse med udstilling af åbne data. Derfor afholdte Open Data projektet i Business Region Aarhus en temadag om anonymisering den 12. september 2018.  

Dagen blev på ingen måder holdt med en ambition at afklare alt vedr. anonymisering på én dag. Den havde til formål at give deltagerne et konkret og praksisnært indblik i anonymiseringsmetoder og værktøjer, og derudover var en del af dagen afsat til nærmere behovsafklaring. Det var bl.a. med det formål at blive klogere på, hvad der er behov for (mere) viden om.  

Den konkrete – og praksisorienterede vinkel, stod Senior Security Architect Jonas Lindstrøm fra Alexandra Instituttet for. Han fortalte om forskellige metoder til at anonymisere data, samt demonstrerede et konkret anonymiseringsværktøj, ARX, som en mulig støtte i deltagernes videre arbejde med anonymisering. 

Der var efter temadagens drøftelser og oplæg flere deltagere, der nævnte, at det var positivt at få etableret et fælles sprog om anonymisering, samt få tydeliggjort og sat ord på nogle af de barrierer, som kan være med til at besværliggøre arbejdet med anonymisering af data.  

Flere af deltagerne italesatte et behov for klarhed omkring den organisatoriske ramme omkring dataarbejdet, et behov for standardiserede retningslinjer for anonymiseringsprocessen og mere viden om den juridiske del af anonymisering.  Der blev bl.a. nævnt følgende på dagen: ”Hvem kan/skal vurdere, om en anonymisering er god nok?”, “Hvornår er data anonymt?” og “Hvor langt rækker vores dataansvar og hvad hvis flere datasæt sammenkøres?” 

Der er fokus på udfordringerne ved anonymisering af data i såvel Open Data DK som i åben data initiativerne i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Der er bl.a. i det fællesoffentlige initiativ ved at blive udarbejdet en digital startpakke om udstilling af åbne data, som også kommer til at indeholde en juridisk del.