De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Hønen og ægget – Tid til en kulturændring

Den østdanske version af arrangementet ”Fra data til værdi” blev afholdt torsdag d. 24. maj i KL-Huset i København. De omkring 30 deltagere diskuterede især hvad der skulle til for at skabe dialog mellem offentlige myndigheder og virksomheder.

Satsning og synliggørelse

”Arbejdet med åbne data i Danmark er stadig i baby-kravle-alderen. Der er selvfølgeligt tekniske og juridiske aspekter der spiller ind, men det handler også om kultur,” lægger Troels Garde Rasmussen, vicekontorchef i KL, ud med i første oplæg til Open Data DK’s andet arrangement ”Fra data til værdi” i København.

”Alt andet baserer vi i cost-benefit analyser, men det her er nødt til at være en satsning. Vi har estimater for værdi, men vi kan ikke forudse resultatet,” understreger Troels. Åbne data kan være gevinst for samfundsøkonomien, give bedre løsninger og skabe transparens – men det er svært at forudse det præcise resultat og en udfordring derefter at måle det.

Også Sofie Ladekær fra Erhvervsstyrelsen bakker denne betragtning op med en tilføjelse: ”Historien om de frie grunddata fortæller om forbedringer, skræddersyede løsninger og en anslået årlig gevinst på 3,5 mia.kr. årligt. Men det er ikke nok at spytte data ud – de skal også formidles ud i erhvervsnetværk.”

Her peger Sofie på et tilbagevendende problem de fleste i lokalet nikker genkendende til: Hønen og ægget. Hvordan skaber vi dialog, sådan at virksomheder ved hvem de skal henvende sig til og hvilke data de kan efterspørge? Og sådan at myndigheder får viden om efterspørgsel og ikke mindst resultater?

Fra Erhvervsstyrelsen er bud på løsninger eksempelvis datacaféer, hvor dataejere og -aftagere kan mødes og diskutere muligheder, samt deres challenge Fintech Open Data Challenge sidste efterår, der endte ud i en række løsninger baseret på åbne data.

Feedback og forbedringer

Fra de tilstedeværende dataaftagere var der især behov for mere gennemsigtighed og dialog. Hvordan finder man ud af, hvor man henvender sig med efterspørgsler? Hvordan finder man ud af, hvad der findes, hvis udvalget af datasæt er sparsomt?

Til det efterspurgte Bo Overgaard fra virksomheden Septima netværk og dialog både med og iblandt de etablerede virksomheder, der arbejder med åbne data. Septima har netop turde lege med løsninger og data når bare de får adgang til den. Eksempelvis blev det, der startede som en pubcrawl-ruteberegner, til en ruteberegner, der nu blandt andet bruges af Københavns Kommune.

Peter Riisager fra Dingeo.dk fremhævede også et andet aspekt af værdien ved åbne data; I forbindelse med at have knyttet åbne data fra eksempelvis BBR-registret til sin tjeneste har han modtaget flere henvendelser fra borgere om fejl i de oplysninger. Peter kan ikke ændre data, men henviser dem til deres kommune, som kan ændre data i BBR-registret. På den måde bliver data forbedret.

Netop frygt for fejl i data bør ikke holde myndigheder fra at lægge data ud, tværtimod, mener Peter Riisager. Ved at borgeren har adgang til data (og evt. bliver henvist videre til den relevante myndighed af Riisager i dette tilfælde), bliver der skabt en borgerinddragende kvalitetskontrol af eksisterende data, som har stor værdi for kvaliteten af kommunens data.

For at komme videre med samarbejdet og dialogen om åbne data kræver det en kulturændring. Kommuner må blive bedre til at turde lægge deres uperfekte data ud. Omvendt må aktuelle og potentielle dataaftagere bliver bedre til at turde efterspørge data og give feedback med også positive resultater.

Open Data DK siger tak for den store deltagelse og spændende diskussion. Se præsentationerne her.

Start dialogen!

… Kender du til eksempler, hvor åbne data giver værdi for myndigheder, borgere eller virksomheder? Skriv til agsp@aarhus.dk og hjælp os med at videreformidle værdien af åbne data – forhåbentlig kan vi inspirere kommuner til at lægge flere åbne data op og flere dataaftagere til at bruge dem.

Vidste du, at Open Data DK har et forum? Smid meget gerne forespørgsler, udfordringer, succesoplevelser eller hvad du ellers har på hjerte omkring åbne data derinde – jo mere aktivitet, jo mere dialog!

 

 

Fotograf: Oliver Pomerleau