De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Hedensted Kommune: Datavisualisering og åbne data i samspil

Hedenstedkortet

Af Thomas Frank, Leder af HR og Analyse, Hedensted Kommune

Udviklingen omkring brug af data, og særligt offentlige data, har fart på i disse år. Open Data DK er et af de mange gode eksempler. Open Data DK har sin styrke i at data og filer er let tilgængelige, men data kræver også bearbejdning, og dermed evner ud i dataanalyse og evne til at se potentielle sammenhænge.

For at katalysere udviklingen inden for brugen af offentlige data, samt øge viden om og interessen for de offentlige data, skabte vi i foråret i Hedensted Kommune hedenstedkortet. Kortet gik ”live” i september 2016, og er en videreudvikling af det socioøkonomiske Aarhus-kort.

Hedenstedkortet

Hedenstedkortet er en datavisualisering med information om den geografiske fordeling af borgere, virksomheder og bygningsmassen i Hedensted Kommune. Informationerne er fra januar måned hvert år fra 2011 til 2016. Der er således indlagt historik i kortet, der giver brugerne mulighed for meget lettere at spotte tendenser over længere tid. Informationer, som i øjeblikket vises på Hedenstedkortet er:

 • Aldersfordeling
 • Civilstand
 • Familietyper
 • Statsborgerskab
 • Beskæftigelse
 • Flytninger
 • Boliger
 • Ejerforhold (boliger)
 • Boligstørrelse
 • Fordeling af brancher (virksomheder)
 • Antal arbejdspladser

Informationerne i kortet vises på baggrund af Hedensted Kommunes skoledistrikter. Eksempelvis kan man se, at tilflytterne til Hedensted Kommune i 2015 primært kom fra Horsens, Vejle og Aarhus, og at der pr. 1. januar 2016 er flest ugifte indbyggere i Uldum skoledistrikt (ca. 32%). Mens Daugård er det sted i kommunen med størst andel af boliger på mere end 250 kvm (7,50%).

Gevinsten ved åbne data

Alle data fra Hedenstedkortet er lagt på Open Data DK platformen, www.opendata.dk og dermed frit tilgængelige, så andre kan bruge dem. Hedenstedkortet bidrager således til en lettere adgang til kommunale data. Gevinsterne ved at arbejde med datavisualisering og gøre data åbne kan anskues fra flere vinkler:

 1. Generelt honorerer de åbne data fra Hedenstedkortet vores ønske og vision om, at få flere af vores data ud at arbejde i stedet for, at de er passive og ”ejet” af kommunen. Det er vores alles ejendom (når de er anonymiseret vel at mærke).
 2. Hedenstedkortet gør data overskuelige og letforståelige for interesserede borgere. I Hedensted Kommune er der mange lokalsamfund, hvor borgerne brænder for deres område af kommunen. Og mange vil gerne vide, hvordan det går med befolkningsudviklingen, bosætning m.m. i netop deres område.
 3. Hedenstedkortet gør data overskuelige for kommunens politikere. Kortet kan forhåbentlig være med til at kvalificere den debat, som præger det politiske system. Samtidig kan politikerne selv finde svar på mange spørgsmål, som de tidligere skulle omkring en medarbejder for at få.
 4. Hedenstedkortet gør viden om kommunen lettilgængelige for organisationen. Der er mange konsulenter og chefer, der spørger: ”Kan I se hvor mange…”, eller ”hvor stor en del der…..”. Når de informationer er trukket, så er der nye spørgsmål – og nye træk. Det er bøvlet og uhensigtsmæssigt. Nu kan alle medarbejdere bruge kortet, når de vil viden noget om et bestemt område af kommunen.
 5. Hedenstedkortet bidrager overordnet til en demokratisering ved at give indsigt og adgang, men også effektivisering internt i organisationen. Derudover får alle ved hjælp af de åbne data mulighed for at udvikle services, lave analyser el.lign. på baggrund af de data. Altså at skabe merværdi ud af kommunens eksisterende data.

Resultatet

Indtil videre har vi i Hedensted Kommune kun oplevet meget positive tilbagemeldinger på initiativet – både på kortet og at data ligger tilgængelige på opendata.dk. Der er flere borgere, der uopfordret har kvitteret for initiativet, ditto politikere, samt internt i organisationen.

Mere konkret har lokalpressen været meget interesserede i den lette tilgængelighed af de bagvedliggende data på www.opendata.dk, og kortets indhold har således fået en hel del dækning i de lokale medier. Både via radioindslag og flere artikler om tilflytning, beskæftigelse og beflokningsudvikling (f.eks.: http://vafo.dk/article/20160901/ARTIKLER/160909913 og http://hsfo.dk/article/20160904/ARTIKLER/160909702).