De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Glædelig jul og godt nytår fra Open Data DK

Året der gik i Open Data DK

Julen nærmer sig, og det betyder for mange en hyggelig tid med venner og familie. Det betyder også, at året lakker mod ende, hvilket altid er en god anledning til at gøre status over året, der gik.

Et kig tilbage på 2016

Vi har haft fornøjelsen af at byde 16 nye medlemmer og 4 partnere velkommen i Open Data DK. Det er vi utrolig glade for! Jo flere byer vi er, der samarbejder om Open Data desto mere mening giver det, for én by er ikke et marked. Vi ser frem til et godt samarbejde med jer alle.

Open Data DK gik i 2016 fra at være et fællesskab til at være en egentlig forening med vedtægter og bestyrelse. Visionen og strategien er den samme – vi vil ved hjælp af åbne data skabe grobund for datadreven vækst og transparens i den offentlige forvaltning.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 blev vedtaget og offentliggjort i starten af 2016, og Open Data DK er med i begge. Som en del af de to strategier er der etableret et partnerskab mellem KL, Danske Regioner, Erhvervsstyrelsen og Open Data DK.

I september havde Open Data DK fornøjelsen af, sammen med Erhvervsstyrelsen, at holde Open Energy Days. Et open data hackathon, hvor 45 deltagere brugte en hel weekend på at koncept – og idéudvikle på baggrund af 9 cases fra bl.a. kommuner. I løbet af weekenden deltog også virksomhederne BIIR, Fønix Advokater, Kamstrup, Systematic og WeLearn som mentorer for deltagerne, hvilket var med til at sikre et output af høj kvalitet.

Et kig frem på 2017

Det kommende år bringer helt sikkert mange spændende ting i forhold til Open Data, og det glæder vi os til. Det er vores ønske, at vi for det første kan fortsætte det gode samarbejde i Open Data DK og styrke det endnu mere. Vi vil desuden arbejde på nogle tiltag, der gør foreningen mere åben og transparent, så det bliver nemmere at følge med som interesseret kommune/region, virksomhed, udvikler m.fl.

Derudover vil vi have fokus på at komme i yderligere dialog med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og start-up miljøer. Det er interessant for hele Open Data DK at få mere viden om, hvilke data de har brug for.

Vi ser desuden frem til at fortsætte den gode dialog med Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner og KL. Det er et stærkt partnerskab med gode muligheder for Open Data dagsordenen i Danmark.

Rent teknisk ønsker vi at styrke indsatsen på portal.opendata.dk og herunder bl.a. have fokus på at få standardiserede data på platformen.

Endelig så gentager vi i 2017 successen med et hackathon. Denne gang bliver det Open Tourism Days, altså med fokus på turisme. Det vil være muligt både for kommuner, turistaktører m.fl. at stille med data og en udfordring.

Med denne hilsen siger Open Data DK tak for året, der gik, og ønsker alle en glædelig jul samt et lykkebringende nytår!