De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Fælles fokus på mobilitetsdata i Business Region Aarhus

Open Data workshop i Business Region Aarhus

De 12 kommuner i Business Region Aarhus har været samlet for at drøfte mobilitetsdata på tværs af hele regionen. Der er fra den samlede borgmesterkreds peget på mobilitetsdata som et fokusområde, så grundlaget for at lave et sammenhængende mobilitetssystem bliver bedre.

Østjyderne pendler til sammen 8,2 millioner km hver morgen. Det svarer til afstanden fra Jorden til månen 21 gange. Så der er god grund til at have fokus på mobilitet i regionen.

For at skabe et fælles udgangspunkt i jagten på mobilitetsdata mødtes alle kommunerne til en open data workshop onsdag den 26. oktober. Deltagerne arbejdede i grupper på tværs af kommunerne for bl.a. at sikre videndeling og inspiration kommunerne imellem. I grupperne drøftede de bl.a., hvad mobilitetsdata egentlig er. Der var bred enighed om, at begrebet kan tænkes bredt. Toiletdata kan også være mobilitetsdata, da det er relevant at vide, om der er toilettet i nærheden af f.eks. parkeringspladser.

Da alle data ikke kan rummes på én gang vil vi dele processen med mobilitetsdata op i faser. Umiddelbart tages der udgangspunkt i trafik/transport relaterede data i første omgang.

Alle deltagerne havde fået en hjemmeopgave, som bestod i at få overblik over de mobilitetsrelevante data, de har i deres egen kommune. Nogle havde også taget ønsker med, altså hvilke mobilitetsrelevante data de godt kunne tænke sig, at de får i fremtiden. Oversigterne blev hængt op, så vi kunne gå en inspirationstur og se, om der var nogle data vi havde glemt fra vores egen kommune. Ud fra de oversigter blev der delt viden om, hvordan man nemt gør data tilgængelige på platformen.

Der var derudover nogle gode og relevante drøftelser om f.eks. beskrivelse af data og formater. Det handler om at finde en balancegang imellem at specificere og definere datamodeller o.lign. på forhånd og så at komme i gang med at få data ud og indgå i dialog med datainteresserede.

Workshoppen bliver fulgt op af et møde i november, hvor gruppen samles igen. 

 

Kommentarer

I skriver:
"Toiletdata kan også være mobilitetsdata, da det er relevant at vide, om der er toilettet i nærheden af f.eks. parkeringspladser."

Jeg håber I vil have glæde af mit store arbejde og konstruktive kritik til specielt netop disse toiletdata http://bit.ly/1TJBkZL

Oprettet af:
Tine Müllers billede
Tine Müller
30. oktober 2016 - 13:23

Kære Tine

Tak for din kommentar. Vi håber også at kunne få glæde af dit arbejde. Som nævnt i indlægget vil trafik/transport relaterede data formodentlig være i fokus i første omgang.
Mvh
Birgitte

Oprettet af:
Birgitte Kjærgaards billede
Birgitte Kjærgaard
31. oktober 2016 - 7:54