De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Få hjælp til at bruge (big) data innovativt

Fra IT-forums nyhedsbrev:

Der ligger mange skjulte gevinster i brugen af big data, men langt fra alle virksomheder formår at se og realisere værdien af disse. Innovativ brug af big data er et projekt, som skal hjælpe virksomheder i Region Midtjylland med at bruge data til at skabe og markedsmodne nye spændende produkter og tjenester med de stærkeste dataknusere fra forskningsmiljøerne i IT-byen Katrinebjerg.

Nyt projekt skal hjælpe SMV’er på vej
Big data kan for mange virksomheder fremstå som noget svært og komplekst. Innovativ brug af big data inviterer virksomheder til at samarbejde om konkrete redskaber, der skal hjælpe dem til at omdanne data til værdi. Formålet er at hjælpe virksomhederne på vej til en mere innovativ brug af data, som i sidste ende skaber nye spændende serviceydelser eller produkter. Projektet tager udgangspunkt i små og mellemstore virksomheder (SMV) i Region Midtjylland, som har et datagrundlag, men som endnu ikke ved, hvordan det skal udnyttes i deres forretning.

Der er værdi i data
Data er en ressource, og sætter man data på den strategiske dagsorden, er der værdi at hente. Projektet skal hjælpe virksomheder i gang med datadreven forretningsudvikling og dermed forbedre virksomhedernes mulighed for at få andel i værdipotentialet i big data. I samarbejdet mellem virksomhederne og vidensinstitutionerne kan der komme helt nye metoder i brug. Dette kan f.eks. være Visual Analytics, som kan omdanne store mængder data til forståelige højkvalitetsillustrationer, der kan udfylde mellemrummet mellem data og potentiel viden. Et andet eksempel er Maskinlæring, som kan tygge sig igennem store mængder data og fortælle virksomhederne om kundernes adfærdsmønstre og derved skabe grundlag for nye produkter eller tjenester. Dette er blot nogle af de kompetencer, projektet kan bringe i spil.

For mere information se kontaktoplysninger i vedhæftede folder. 

Læs mere om projektet i denne folder.

Open Data DK er ikke involveret i projektet, men formidler blot muligheden for at få hjælp til at arbejde med data. 

Projektet er finansieret af Region Midtjylland og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Alexandra Instituttet er operatør.