De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

EU-projektet CityPulse

Flere og flere byer bruger teknologi, der indsamler realtidsdata om byen og dens borgere for at udvikle bæredygtige samt effektive services og apps. De store mængder data er dog ofte forskelligartede og varierer i kvalitet og format. Det medfører en række udfordringer, når man kombinerer data fra forskellige kilder, og derfor blev projektet CityPulse lanceret i 2013.

Citypulse er et EU-projekt, der leverer løsninger i stor skala og forbinder data fra forskellige kilder samt sociale netværk, og på den måde gør det muligt at udtrække information i realtid. Formålet med projektet er at skabe platform, der kan visualisere data fra forskellige kilder, analysere store mængder data, skabe apps i realtid og udvikle IT-værktøjer til fortolkning af data. På baggrund af platformen, og dens evne til at trække data fra sociale medie kanaler, er der blevet udviklet et interaktivt kort over London på baggrund af tweets, som viser byens puls. Algoritmen bag kan aflæse ord fra Twitter og kategorisere dem indenfor temaer eksempelvis sport, kultur, kriminalitet, sundhed mv. Hermed vil brugere hurtigt kunne få overblik over begivenheder i byrummet, som kunne have deres interesse. Visualiseringen kan ses her.

Partnerskabet omkring projektet består af Alexandra Instituttet, University of Surrey, Ericsson, National University of Ireland, University of Applied Sciences Osnabrück, Siemens, Wright State University, Aarhus Kommune samt de lokale myndigheder i Brasov i Rumænien. Læs mere om projektet her.

Som et led i projektet er der yderligere lanceret en side, hvor 101 mulige smart city scenarier oplistes, som alle kan skabes på baggrund af data og CityPulse platformen. Læs mere her. Et af scenarierne er en parkeringsapp, hvor prototypen tager udgangspunkt i Aarhus. App'en skal hjælpe billister med at finde parkingspladser i byen, og på den måde skabe bedre vilkår for billister samtidig med at kommunen yder en bedre service. 

Læs den årlige rapport om projektet her.