De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Den smarte by i praksis

Overgangen til den smarte by behøver ikke at være en dyr eller kompleks proces. Under InternetWeekDenmark i Aarhus blev deltagerne til arrangementet ”Den smarte by i praksis” præsenteret for, hvilke muligheder der kan være i eksperimenter, billig teknologi og åbne data.

Digitale legepladser og skraldespande, der fortæller, når de skal tømmes. Det var nogle af de eksempler, som deltagerne blev præsenteret for i Aarhus den 21. april ved arrangementet ”Den smarte by i praksis” under InternetWeekDenmark. Eksemplerne var fra kommunerne Aarhus’ og Vejles arbejde med konceptet Smart City, hvor man bruger teknologi til at skabe forbedringer i byer.

Åbne data er en del af løsningen
Oplægsholderne gav også eksempler på, hvordan offentliggørelsen af data kan være en del af den smarte løsning. I Aarhus giver de åbne data bl.a. borgerne viden om, hvor og hvornår der er ledige parkeringspladser. I den forbindelse blev det understreget, at arbejdet med åbne data kræver samarbejde og dialog mellem virksomheder og kommuner. Ved arrangementet deltog både repræsentanter fra private virksomheder, store og små kommuner og enkelte NGO’er og uddannelsesinstitutioner. IT-chef i Favrskov Kommune, Henrik Brix, fik gode ideer med sig hjem:

”Det har været inspirerende at høre konkrete eksempler på Smart City-løsninger fra en mindre kommune som Vejle. Som kommuner har vi vidt forskellige betingelser for at udvikle løsninger; vi har både forskellige politiske rammevilkår og forskellige udfordringer al efter vores størrelse og beliggenhed,” siger Henrik Brix, IT-chef i Favrskov Kommune.

Blandt oplægsholderne var Martin Brynskov, der hidtil har stået i spidsen for Den danske smart city netværk sammen med Erhvervs – og Vækstministeriet. Til arrangementet blev ledelsen officielt givet videre til State of Green, Gate21, Dansk Byplan og CityPack, der i et samarbejde vil drive netværket videre.