De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Code of Conduct genbesøgt

Open Data DK’s bestyrelse har i 2018 genbesøgt og revideret Open Data DK’s Code of Conduct. Det gamle Code of Conduct blev formuleret i foråret 2015, da Open Data DK bestod af fem kommuner og én region. Siden er Open Data DK blevet en forening med 34 medlemskommuner, 3 medlemsregioner og partnerskab med KL og Erhvervsstyrelsen.

Foreningens Code of Conduct (CoC) er nogle retningslinjer for deltagelsen i foreningen Open Data DK. Vi forventer, at alle medlemmer og partnere læser og overholder Code of Conduct.

Formålet med Open Data DK er at skabe transparens i den offentlige forvaltning og skabe grobund for datadreven vækst. Der er i det nye Code of Conduct lagt mere vægt på den værdiskabelse, som ønskes med åbne data, samt den tilgang vi har til fritstillelse af data.

Derudover betones samarbejdet i Open Data DK stadig, da foreningen er et samarbejde på tværs af kommuner og regioner. Det er vigtigt, at vi videndeler og hjælper hinanden i arbejdet med at fritstille data. Derudover inddrager vi gerne eksterne interessenter i vores arbejde.

Endelig fremhæves kvaliteten af data. Det er og bliver fortsat et fokuspunkt i Open Data DK. Det er et arbejde, der ikke er slut nu, men noget vi kontinuerligt arbejder på. De data, der bringes i spil, er data af så god kvalitet som muligt, hvor licensen er så åben som mulig.

Læs hele det ny Code of Conduct her.