De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Åbne data spiller en vigtig rolle for væksten

Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 er netop blevet udgivet af Regeringen, KL og Danske Regioner, og et væsentligt led i strategien er brugen af offentlige data som vækstdriver. Det slås fast, at åbne data får en vigtig rolle at spille i digitaliseringen af den offentlige sektor, og Open Data DK nævnes eksplicit som en central aktør i arbejdet.

Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi sætter tre ambitiøse mål:

Det digitale skal være let, hurtigt og sikre god kvalitet.

Offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst.

Tryghed og tillid skal i centrum.

 

Det er i punkt to, at offentlige data fremhæves som et af fremtidens råstoffer, der giver danske virksomheder mulighed for at optimere deres forretningsprocesser og udvikle nye innovative produkter. For at sikre at erhvervslivet har mulighed for at udnytte de store tilgængelige datamængder, er der i digitaliseringsstrategien lagt op til større fokus på at synliggøre værdien af de offentlige data for virksomhederne. Dette skal ske ved at skabe et større overblik over de tilgængelige data, frigivelsen af flere værdifulde datasæt og ved at fremme anvendelsen af åbne data, fx gennem hackathons og etableringen af et offentligt-privat datarum.

 

Arbejdet for at sikre disse tiltag varetages af det fællesoffentlige partnerskab mellem Open Data DK, KL, Danske Regioner og Erhvervsstyrelsen.