De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Åbne data i den nationale Open Government-handlingsplan 2017-19

Den nye nationale handlingsplan for Open Government 2017-2019 består af fire temaer, hvoraf ét er "Flere og bedre åbne data".

Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af en offentlig tilgængelig høring, hvor bl.a. Open Data DK bidrog med sine erfaringer og var i dialog med Digitaliseringsstyrelsen. Vi er meget glade for, at åbne data er inddraget i handlingsplanen. Åbne data er i vores optik centrale i arbejdet med open government, som indebærer god regeringsførelse (både på statsligt, regionalt og kommunalt niveau) og styrkelse af demokratiet bl.a. ved gennemsigtighed og inddragelse.

Den nationale handlingsplan for Open Government 2017-2019