De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

80 kommunale medarbejdere og ledere samlet om åbne data

Den 12. december og den 14. december afholdt vi seminarer i hhv. Vejle og København om åbne data. Målgruppen var kommunuer, som gerne ville høre mere om mulighederne ved åbne data, og hvordan man kan komme i gang med at arbejde med at fristille dem. 

Det var nogle dage med fokus på det konkrete og praksisnære, og ikke mindst videndeling, erfaringsudveksling og netværk om åbne data på tværs af kommunerne.

Dagene blev indledt med et par rammesættende indlæg, hvorefter deltagerne havde mulighed for at vælge imellem to spor: "Teknikken og åbne data" og "Organisationen og åbne data". 

I Vejle var der en nogenlunde ligelig fordeling imellem de to spor, hvorimod der i København helt klart var størst interesse for sporet om organisationen og åbne data.

Dilemmaspil

Dagene blev sluttet af med en workshop, hvor det primære element var et dilemma-spil. Deltagerne skulle gruppevist diskutere nogle dilemmaer om åbne data og arbejdet med åbne data. Det var bl.a. dilemmaer om standardisering, anonymisering, efterspørgsel, videndeling m.m.

Grupperne skulle til hvert dilemma vælge én ud af to veje at gå - man kunne ikke vælge lidt af begge. Det var udfordrende ved nogle af dilemmaerne, men betød også nogle spændende og interessante in plenum drøftelser.

Der var bl.a. kommentarer som:

"Dem, der skal bruge data, skal nok finde ud af at bruge data"

"Iteartivt flow, ikke bure sig inde i elfenbenstårne og lave standarder"

"Det er vigtigt med et godt samarbejde internt i organisationen"

"Gode erfaringer med tværkommunale samarbejder"

 

Vi håber, at alle deltagerne i både Vejle og Kbh. fik noget med hjem fra seminarerne. Der er sendt evalueringsskemaer til alle deltagerne, og vi hører meget, om forslag til forbedringer, nye tiltag/fokusområder.